zelfmoordpreventie

Internetcursus tegen zelfmoorddrang

Ongeveer een half miljoen Nederlanders denkt regelmatig aan zelfdoding. Via een internetcursus tegen zelfmoorddrang hoopt de VU in Amsterdam hen op andere gedachten te brengen.

‘Leven onder controle’ heet de internetcursus, die is ontwikkeld door promovendus klinische psychologie Bregje van Spijker van de VU. De cursus bestaat uit zes lessen, met theorie, een weekopdracht en een aantal oefeningen. Het is de bedoeling dat mensen één les per week doen.

Een internetcursus tegen zelfdoding. Dat klinkt bijna belachelijk.

Bregje van Spijker: ‘Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig denken aan zelfdoding, baat kunnen hebben bij gesprekstherapie. Maar lang niet iedereen praat over zijn gedachten aan zelfdoding. Bijvoorbeeld omdat ze familie of vrienden niet in verlegenheid willen brengen. De meeste mensen stappen ook niet naar een hulpverlener, omdat ze bang zijn voor een stigma. Internet kan dan uitkomst bieden.’

Kun je in zes weken van je suïcidegedachten af komen?

‘Nee, die illusie hebben we niet. De cursus kan wel helpen om terugkerende gedachten aan zelfdoding op te sporen en onder controle te krijgen. Zodat die gedachten je niet meer overvallen en je minder vaak en minder heftig aan zelfdoding hoeft te denken. Of dat daadwerkelijk zo is, gaan we komende tijd onderzoeken. We verdelen de deelnemers in twee groepen. De eerste groep begint direct met de cursus. De controlegroep start zes weken later. Wanneer blijkt dat de cursus werkt, wordt hij ondergebracht bij 113 online, een landelijk netwerk van hulpverlening voor mensen met suïcidale gedachtes.’

Kan de cursus professionele hulp vervangen?

‘Nee, we hopen juist dat de cursus de drempel verlaagt om hulp te zoeken. Daarom besteden we ook aandacht aan hulpverlenende instanties. In de tweede les maken de deelnemers een crisisplan, waarin ze opschrijven aan wie ze hulp kunnen vragen als hun gedachten te heftig worden.’

In de eerste les moet je turven hoe vaak je aan zelfdoding denkt. Verergert dat het probleem niet juist?

‘Veel mensen proberen hun gedachten aan zelfdoding te onderdrukken, maar dat werkt vaak niet. Denken aan zelfdoding mág in deze cursus. Door gedachten en denkgewoonten daarover serieus te nemen, leer je ook hoe je ze kunt beïnvloeden. Je leert ze anders formuleren, waardoor ze minder invloed hebben op je stemming.’

De vraag waarom iemand aan zelfdoding denkt komt nauwelijks aan de orde

‘Dat klopt. Achterliggende problemen kun je beter met een hulpverlener bespreken. Daarvoor is een internetcursus niet het geschikte middel.’

Kan iedereen met gedachten aan zelfdoding de cursus volgen?

‘De cursus is bedoeld voor mensen die regelmatig aan zelfdoding denken, maar er niet helemaal door geobsedeerd worden. Wie een te sterke doodswens heeft of met een ernstige depressie kampt, kan beter professionele hulp zoeken. Om deze mensen uit te sluiten, moet iedereen van te voren een test invullen.’ (DE)

Ditty Eimers

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard en wil je jouw waardering laten blijken? Dat kan!

Waardeer je mijn journalistieke werk?

Doneer en help de onafhankelijke journalistiek.

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard en wil je jouw waardering laten blijken?

Dat kan! Door een bijdrage help je me om dit soort artikelen te blijven schrijven.

Contact