Tekstprofessional

Tekstproductie

Ervaren tekstschrijver nodig? Ik schrijf pakkende, heldere teksten. Teksten met inhoud en gevoel voor uw organisatie.

Magazines, rapporten, SEO webteksten, jaarverslagen, whitepapers, jubileumboeken, brochures, toespraken enz.

Afgelopen jaren heb ik talloze mensen en organisaties begeleid bij de totstandkoming van hun boek. Van schrijfhulp tot interviewer of ghostwriter: het is allemaal mogelijk.

Als tekstprofessional werk ik graag voor organisaties met een maatschappelijk doel. Desgewenst denk ik ook graag mee over de beste aanpak en vorm.

(Eind)redactie

Zoekt u iemand die uw rapport vlot leesbaar maakt of uw uitgave coördineert, regelt en redigeert?

Ik heb ruime ervaring als eindredacteur: van het maken van de eerste opzet, begeleiden van auteurs, beeldredactie en vormgeving, tot bewaking van deadlines en budget, en correctie van drukproeven.

Ik werk samen met uitstekende vormgevers, fotografen en webdesigners. Desgewenst kan ik uw hele productie van begin tot eind organiseren en begeleiden.

Jaarverslag Stichting De Omslag

De Omslag is een onafhankelijke project- en netwerkorganisatie, die streeft naar een samenleving waarin iedereen meedoet en zeggenschap heeft over werk, opleiding en zorg. Dat doet ze door organisaties, beroepskrachten en vrijwilligers die zich inzetten voor participatie, met elkaar in contact te brengen en vernieuwing aan te jagen. Ik schreef het jaaroverzicht van 2020.

Herkennen van huiselijk geweld

In het voorjaar van 2021 publiceerde de Augeo Foundation, een ngo die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling, het online rapport “Gezinsprofielen”. Deze gezinsprofielen, gebaseerd op grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar geweld in gezinnen, kunnen professionals helpen om te begrijpen wat er speelt en welke hulp nodig is. Ik maakte twee interviews voor deze publicatie.

Jubileumboek Vereniging Onbeperkt Lezen

Voor Vereniging Onbeperkt Lezen, belangenbehartiger voor mensen met een leeshandicap, schreef ik in 2020 het jubileumboek. Daarin vertellen 22 blinden, slechtzienden, mensen met afasie en dyslexie hun persoonlijke verhaal over de waarde van lezen. En over lezen op een andere dan de gebruikelijke manier. Het boek kreeg vijf sterren op boekensite Bazarow.com | De leesclub van alles.

Woerden wijzer over de WMO

In opdracht van adviesbureau Dock4 schreef en herschreef ik de teksten voor de website Woerdenwijzer van de gemeente Woerden. Via deze website informeert de gemeente haar burgers over de WMO, Jeugdwet en schuldhulpverlening. Ik schreef alle teksten op B1 niveau: in eenvoudig Nederlands, ook begrijpelijk voor mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad.

Catching Cultures Orchestra

Voor Catching Cultures Orchestra, een in 2015 opgericht orkest dat via de muziek een podium biedt aan talenten van vluchtelingen, schreef ik in 2017 een uitgebreide reportage over de start en de beginjaren.

Deze reportage was onderdeel van hun verantwoording voor de subsidiegever, het Fonds Cultuurparticipatie. Het fonds was aangenaam verrast: vanwege de eerlijke verslaglegging, waarin niet alleen hoogtepunten, maar ook struikelblokken en leerpunten werden benoemd.

Evidence based onderzoek leesbaar gemaakt

Voor SKB, een bureau dat onderzoek doet naar werkplezier en prestaties van werknemers, transformeerde ik een overzicht van hun onderzoeksresultaten over werkdruk en werktevredenheid in een toegankelijk boekje voor hun klanten (vooral managers van grote bedrijven in de profit- en non-profit sector). Volgens de opdrachtgever “een publicatie die heel prettig leest, maar ook dicht bij de wetenschappelijke feiten blijft.”

De klik tussen arts en patiënt

Blnkr is een initiatief van de Praktijk Index (onderzoeksbureau dat zorgverleners en bestuurders meer inzicht wil geven in gezondheidsuitkomsten voor patiënten) en marktonderzoeksbureau Motivaction. Voor Blnkr maakte ik in 2016 een reeks interviews met zorgverleners en hun patiënten, die het belang van een goede match en een persoonlijke klik laten zien.

“Wat ik nou toch heb meegemaakt.”

In 2016 was ik in opdracht van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht ghostwriter voor een boek over dakloosheid. Op basis van de aantekeningen van een voormalig dakloze, Wim Eickholt, aangevuld met interviews, schreef ik samen met hem de tekst van “Wat ik nou toch heb meegemaakt.” Het boek kreeg veel publiciteit in landelijke media, en beleefde twee herdrukken.

Jaarboeken Onderzoeksjournalistiek

Van 2005 tot 2015 was ik eindredacteur van het Jaarboek Onderzoeksjournalistiek van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Hierin bundelde de VVOJ ieder jaar de mooiste en meest leerzame staaltjes van onderzoeksjournalistiek uit Nederland en Vlaanderen. Met een exclusieve toelichting van de makers: hoe gingen ze te werk? Waar liepen ze tegenaan, welke fouten maakten ze? Wie of wat bracht ze op het spoor van hun onthulling?

Het Jaarboek bood tips, inspiratie en collegiaal advies voor alle journalisten die tegels wilden lichten. Ik leidde de vergaderingen van de Nederlands-Vlaamse jaarboekredactie, begeleidde de schrijvers, redigeerde en schreef teksten, verzamelde beeldmateriaal, bewaakte het (krappe) budget en coördineerde het productieproces van begin tot eind.

Opvoeden Samen Aanpakken

In opdracht van de Haagse Stichting MOOI, de Haagse Bibliotheken en antidiscriminatiebureau Radar werkte ik tussen 2009 en 2011 aan het project Opvoeden Samen Aanpakken.

Doel van dit project was om allochtone en autochtone ouders te prikkelen om in gesprek te gaan over hun opvoedingswaarden, via een tentoonstelling over herkenbare opvoedthema’s en -dilemma’s. Ik deed de research, interviewde de ouders en schreef de teksten voor de tentoonstellingspanelen en de bijbehorende opvoedkranten.

In Den Haag was het project vijf jaar lang een succes. De tentoonstelling plus toolkit werd daarna in tien andere gemeentes uitgezet. Op dit moment reist de tentoonstelling door België.

Leren van medeonderzoekers

Voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht redigeerde en herschreef ik diverse rapporten. Zoals “Leren van medeonderzoekers”- over studenten die samen met zwerfjongeren oud-bewoners van hun opvanglocatie interviewen; “Ik heb veel opgebouwd, maar kan het zo weer verliezen”, over leven na dakloosheid. En “Doe je verhaal”, een serie rapporten over de betekenis van jeugdbeschermers van voogdij-instelling Nidos voor minderjarige asielzoekers.

GBIO Magazine

Van 2001 tot 2009 was ik eindredacteur van “De ondernemingsraad”, een magazine voor alle ondernemingsraden in Nederland. Dit magazine werd uitgegeven door het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut voor Ondernemingsraden (GBIO). Samen met de directeur bedacht ik het hoofdthema en de vaste rubrieken. Ik vertaalde dat in de bladopzet, zette de artikelen uit, begeleidde tekstschrijvers en fotografen, en redigeerde alle teksten. Ook coördineerde ik de hele productie.

gbio_magazine_def

Whitepaper over verlof

Voor de FNV schreef ik “Verlofsparen in de CAO, een handreiking voor CAO-onderhandelaars”: een whitepaper over verlofsparen (inclusief stappenplannen).  Wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het opvoeren in CAO-onderhandelingen?

Daarnaast schreef ik voor vakbondsleden een serie brochures over verlof (ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, zorgverlof , tijdsparen etc.)

Naslagdocument voor CAO-onderhandelaars

Voor FNV Bondgenoten maakte ik samen met vakbondsadviseur Sam Groen de “Checklist Arbeid en Zorg”. Dit onderhandelingsdocument bevat ruim tweehonderd praktisch uitgewerkte CAO-voorstellen om het combineren van werken en zorgen beter mogelijk te maken voor werknemers in industrie, vervoer, voedings- en dienstensector. De checklist was jarenlang hèt naslagdocument voor CAO-onderhandelaars die arbeid en zorg-onderwerpen op de onderhandelingsagenda wilden zetten.

Over studiekeuze en wat ervan kwam

Voor de Universiteit Utrecht, faculteit Sociale Wetenschappen, maakte ik een portrettenbrochure voor eerstejaars studenten Algemene Sociale Wetenschappen. Daarvoor interviewde ik mensen die hen voorgingen: waarom kozen zij voor deze studie en wat betekende dat voor hun loopbaan?

Contact

Waardeer je mijn journalistieke werk?

Doneer en help de onafhankelijke journalistiek.

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard en wil je jouw waardering laten blijken?

Dat kan! Door een bijdrage help je me om dit soort artikelen te blijven schrijven.